THIẾT BỊ VỆ SINH JOOLUX

KG104A-VTU, Máy lọc nước 7 lõi k...

-20%
KG104A-VTU, Máy lọc nước 7 lõi kangaroo KG104A VTU có tủ ( dòng A-bơm hút sâu)
Xem nhanh

4.150.000₫

5.200.000₫

KGMC09, Máy lọc nước Kangaroo Ma...

-24%
KGMC09, Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09-VTU – 9 cấp lọc
Xem nhanh

4.200.000₫

5.500.000₫

KHUYẾN MÃI-Bộ lõi lọc nước kanga...

-42%
KHUYẾN MÃI-Bộ lõi lọc nước kangaroo số 1-2-3
Xem nhanh

175.000₫

300.000₫

KG09A3, Máy lọc nước RO và Nóng ...

-20%
KG09A3, Máy lọc nước RO và Nóng Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi - 9 Cấp
Xem nhanh

7.150.000₫

8.950.000₫

KG10A3, Máy lọc nước RO kangaroo...

-25%
KG10A3, Máy lọc nước RO kangaroo KG10A3 - 2 vòi - 10 cấp lọc
Xem nhanh

6.700.000₫

8.900.000₫

KG100HC | Máy lọc nước Kangaroo ...

-28%
KG100HC | Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
Xem nhanh

5.680.000₫

7.900.000₫

KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangar...

-28%
KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HP-VTU (Có tủ)
Xem nhanh

5.650.000₫

7.800.000₫

KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaro...

-28%
KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen Plus KG100HP ( không vỏ tủ )
Xem nhanh

5.150.000₫

7.200.000₫

KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp...

-13%
KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp nóng lạnh kangaroo KG61a3 ( 5 cấp lọc )
Xem nhanh

5.100.000₫

5.850.000₫

KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangar...

-19%
KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangaroo Hydrogen KG100HQ-VTU
Xem nhanh

6.150.000₫

7.550.000₫

KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaro...

-19%
KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HQ-KV
Xem nhanh

5.620.000₫

6.900.000₫

KG109A,Máy lọc nước 9 lõi kangar...

-28%
KG109A,Máy lọc nước 9 lõi kangaroo KG109A - VTU ( dòng bơm hút sâu)
Xem nhanh

4.840.000₫

6.750.000₫

KG108A-VTU, Máy lọc nước 8 lõi k...

-14%
KG108A-VTU, Máy lọc nước 8 lõi kangaroo KG108A - VTU ( dòng bơm hút sâu)
Xem nhanh

4.490.000₫

5.250.000₫

KG108H, Máy lọc nước kangaroo KG...

-18%
KG108H, Máy lọc nước kangaroo KG108H-KV ( 8 cấp - dòng A bơm hút sâu)
Xem nhanh

3.850.000₫

4.700.000₫

KG104A, Máy lọc nước kangaroo KG...

-22%
KG104A, Máy lọc nước kangaroo KG104A-KV ( 7 cấp lọc - Không vỏ )
Xem nhanh

3.600.000₫

4.600.000₫

KG110VTU-Máy lọc nước RO kangaro...

-28%
KG110VTU-Máy lọc nước RO kangaroo KG110 VTU-(9lõi có tủ)
Xem nhanh

4.890.000₫

6.750.000₫

KG47, Cây nước nóng lạnh 2in1 ka...

-19%
KG47, Cây nước nóng lạnh 2in1 kangaroo KG47 ( KG-47 )
Xem nhanh

6.560.000₫

8.100.000₫

KG48, Cây nước nóng lạnh tích hợ...

-17%
KG48, Cây nước nóng lạnh tích hợp lõi lọc NaNo kangaroo KG48
Xem nhanh

6.850.000₫

8.300.000₫

KG110KV-Máy lọc nước RO OMEGA Ka...

-12%
KG110KV-Máy lọc nước RO OMEGA Kangaroo KG110 KV (9 cấp lọc)
Xem nhanh

4.490.000₫

5.100.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG109VTU, ...

-23%
Máy lọc nước kangaroo KG109VTU, tử VTU, 9 cấp
Xem nhanh

5.100.000₫

6.650.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG109KV, k...

-11%
Máy lọc nước kangaroo KG109KV, không tủ, 9 cấp
Xem nhanh

4.580.000₫

5.120.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG108VTU, ...

-23%
Máy lọc nước kangaroo KG108VTU, tủ VTU
Xem nhanh

4.590.000₫

5.950.000₫

Máy lọc nước KG108KV, không vỏ tủ

-14%
Máy lọc nước KG108KV, không vỏ tủ
Xem nhanh

4.050.000₫

4.690.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG104KV, k...

-22%
Máy lọc nước kangaroo KG104KV, không vỏ tủ
Xem nhanh

3.300.000₫

4.250.000₫

0971929866